เมื่อ7 กค.49 ช่วง10.00-12.00 น.ทีมสำนักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรคมาขอดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ ของสถาบัน และลปรร.เกี่ยวกับประสบการณ์ HA ของสถาบัน พี่มอมได้ชวนดิฉันให้คุยเรื่องHPHด้วย

ช่วงนำเสนอมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจให้บุคลากรไม่หวาดกลัวการติดเชื้อเอชไอวีจากผู้ป่วยอย่างไร พี่มอมได้เล่าว่าเรามีการอบรมความรู้พื้นฐานให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการให้การดูแลผู้ป่วย โดยยกเรื่อง 4 P(อ่านที่นี่)ที่เรา 2 คนเคยเข้ารับการอบรมมาแล้ว

งานนี้เราพยายามทำหน้าที่เพื่อนบ้านที่ดี ให้ข้อมูลเท่าที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กับคณะผู้ดูงาน (ทั้งที่ในใจก็คิดว่าจะตรงกับวัตถุประสงค์ของทางคณะผู้ดูงานหรือไม่ เพราะ HA และHPH จะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลมากกว่า) ดิฉันก็ได้ฝึก Peer Assist สำหรับบุคลากรภายนอกสถาบันเป็นครั้งที่ 2 หลังการรับรองจากพรพ.