ภาพกิจกรรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเมื่อปี 2546 ชุด 2

Mr_Jod
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ซ้อมแผน

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติ้หตุอุบัติภัยเบื้องต้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะช้าง วันที่ 21-23 มกราคม 2546 ดังนี้

ฝึกปฏิบัติจริง 

หน่วยงานตำรวจก็ร่วมฝึกรับแผนอุบัติเหตุ

สุภาพสตรีก็ร่วมฝึก 

สถานประกอบการท่องเที่ยวก็ร่วมฝึก

มอบใบประกาศ 

พิธีมอบใบประกาศหลังจากฝึกปฏิบัติ

รายการทีวีสอบถาม 

ทีวีท้องถิ่นสัมภาษณ์ 

ทีมจากจังหวัดร่วมทำข่าว

ถ่ายภาพรวมผู้เข้ารับการอบรม 

ถ่ายภาพรวมผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ภาพรวมทีมวิทยากร

ภาพรวมทีมวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

บุคลากรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

บุคลกรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในชุด EMS

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกภาพกิจกรรมของโรงพยาบาลเกาะช้างความเห็น (0)