การฝึกกระบวนการทางปัญญา ของ นพ.ประเวศ วะสี ที่พอจะเห็นกันใน gotoknow

กระบวนการทางปัญญา 10 ข้อ ของ นพ.ประเวศ วะลี
1. ฝึกสังเกต

2. ฝึกบันทึก

3. ฝึกนำเสนอ

4. ฝึกการฟัง

5. ฝึกปุจฉา วิสัชนา

6. ฝึกตั้งคำถาม และสมมติฐาน

7. ฝึกค้นหาคำตอบ

8. ฝึกการวิจัย

9. ฝึกเชื่อมโยง

10. ฝึกการเขียน

จาก 10 กระบวนการทางปัญญา กับการฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับ gotoknow!!!


1. ฝึกสังเกต นายบอนสังเกตประเด็นการเขียนของ คุณปภังกร คุณน้องนิวคุณขจิต คุณหมอวัลลภ อ.Panda ฯลฯ แล้วเอามาปรับเขียนบันทึกในแบบของตัวเอง

2. ฝึกบันทึก หยิบเหตุการณ์รอบตัวที่ได้พบเห็น ได้รับรู้มาเขียนบันทึกครับ

3. ฝึกนำเสนอ ทดลองเขียนบันทึกเปิดประเด็นต่างๆ ดูจากสถิติผู้เข้ามาชมในแต่ละบันทึกและข้อคิดเห็นที่ได้รับ คงมีคนอ่านเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง

 

4. ฝึกการฟัง  - นายบอนยังไม่มีโอกาสไปร่วมพบปะ ร่วมจิบกาแฟ งานรวมพลเลย จึงยังไม่ได้ฝึกฟัง

5. ฝึกปุจฉา วิสัชนา - ที่ gotoknow นายบอนยังไม่เคยฝึกครับ

6. ฝึกตั้งคำถาม และสมมติฐาน อ่านบันทึกของคุณหมอวัลลภ แล้วลองสอบถามไปบ้าง จากประเด็นปัญหาที่ได้พบเจอมา ส่วนสมมติฐาน ก็ฝึกบ้างจากการเขียนข้อสังเกต และประเด็นน่าคิดต่างๆ..

 

7. ฝึกค้นหาคำตอบ - ที่ gotoknow นายบอนยังไม่เคยฝึกครับ มีแต่สอบถามท่านผู้รู้ แล้วท่านก็กรุณาตอบให้

 

8. ฝึกการวิจัย- ที่ gotoknow นายบอนยังไม่เคยฝึกครับ

9. ฝึกเชื่อมโยง จากบันทึก 3 ตอน เรื่อง หยิบศักยภาพของนักศึกษาปริญญาเอกมาใช้ประโยชน์
พยายามโยงประเด็นเท่าที่สติปัญญาพอจะมี

 

10. ฝึกการเขียน ไม่ได้ฝึกครับ  คือ ไม่ได้ฝึกตามคำแนะนำการเขียนบล็อกที่หลายท่านได้เขียนไว้ใน gotoknow เพราะนายบอนเขียนไปเลย
 
จากกระบวนการทางปัญญา 10 ข้อ ของ นพ.ประเวศ วะสี นั้น นายบอนมีโอกาสฝึกฝนใน gotoknow ได้ 5 ข้อ คือ 1, 2, 3, 6 และ 9 ในแบบที่ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง….

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ถือว่าผ่านแล้วครับ ดีกว่าผมซึ่งยังไม่ได้ฝึกอะไรเลย

กำลังพยายามอยู่ครับ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ ผอ.บวร แต่นายบอนประเมินตัวเองในขั้น เกือบจะผ่านเท่านั้นเองครับ
เขียนเมื่อ 
  • ของ นพ.ประเวศ วะลี
  • คุณหมอประเวศ นามสกุล   วะสี ครับ
  • ก่อนเขียนอยากให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนครับ
  • ขอบคุณครับ