ความเห็น 46561

การฝึกกระบวนการทางปัญญา ของ นพ.ประเวศ วะสี ที่พอจะเห็นกันใน gotoknow

เขียนเมื่อ 

ถือว่าผ่านแล้วครับ ดีกว่าผมซึ่งยังไม่ได้ฝึกอะไรเลย

กำลังพยายามอยู่ครับ