ความเห็น 46725

การฝึกกระบวนการทางปัญญา ของ นพ.ประเวศ วะสี ที่พอจะเห็นกันใน gotoknow

เขียนเมื่อ 
  • ของ นพ.ประเวศ วะลี
  • คุณหมอประเวศ นามสกุล   วะสี ครับ
  • ก่อนเขียนอยากให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนครับ
  • ขอบคุณครับ