ความเห็น 46568

การฝึกกระบวนการทางปัญญา ของ นพ.ประเวศ วะสี ที่พอจะเห็นกันใน gotoknow

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ ผอ.บวร แต่นายบอนประเมินตัวเองในขั้น เกือบจะผ่านเท่านั้นเองครับ