โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (วัดอ้ออีเขียว)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่

เดี๋ยวมาเพิ่มคำบรรยายให้ครับท่าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)