ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มข.ด้านการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ ม.ขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2549 ม.ขอนแก่น ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการ จัดการความรู้โดยเน้นด้านการเงินและพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ตอบสนองและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จากต้นปี 49 ถึงปัจจุบัน(มิถุนายน 49) ม.ขอนแก่น ประกอบด้วยคณะ/หน่วยงาน และหน่วยประสานงาน(ศูนย์บริการวิชาการ) และท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร (รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท)ได้ดำเนินการด้านการจัดการความรู้มาแล้วมากมายหลายหลักสูตร ทั้งการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการจัดอบรม การใช้ Blog เพื่อการจัดการความรู้ โดยเฉพาะกลุ่มการเงินและพัสดุ ที่มีท่านผู้อำนวยการกองคลัง (ผอ.สุนาถ  บัวทวน) เป็นหัวเรือใหญ่ในการดำเนินการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับ(ระบบ E-banking )แทนการเขียนเช็ค และประหยัดงบประมาณ (สำหรับรายละเอียดติดตามจาก Blog ของกลุ่มการเงินและพัสดุ จะนำเสนอตอนต่อไป)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เยี่ยมเลยครับ
  • แวะมาทักทาย อยากเห็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยมีการพัฒนา KM ด้วยครับ