คราวหนึ่ง…
ในหลวงป่วย…สมเด็จย่า…ก็ป่วย…
ไปอยู่ศิริราชด้วยกัน…อยู่คนละมุมตึก…

ตอนเช้า…
ในหลวงเปิดประตู…แอ๊ด…ออกมา…
พยาบาลกำลังเข็นรถสมเด็จย่า…ออกมารับลม…
ผ่านหน้าห้องพอดี…

ในหลวง…พอเห็นแม่…
รีบเดินออกจากห้อง…
มาแย่งพยาบาลเข็นรถ…

มหาดเล็ก…กราบทูลว่า…
ไม่เป็นไร…ไม่ต้องเข็น…
มีพยาบาลเข็นให้อยู่แล้ว…

ในหลวงมีรับสั่งว่า…
แม่ของเรา…ทำไมต้องให้คนอื่นเข็น…
เราเข็นเองได้…

นี่ขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน…
เป็นกษัตริย์…
ยังมาเดินเข็นรถให้แม่…
ยังมาป้อนข้าว…ป้อนน้ำให้แม่…
ป้อนยาให้แม่…
ให้ความอบอุ่นแก่แม่…
เลี้ยงหัวใจแม่…

ยอดเยี่ยมจริงๆ…

จากหนังสือ “หยุดความเลว ที่ไล่ล่าคุณ”
โดย พ.อ.(พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน, สมคิด ลวางกูร
นำมาร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี