เบาหวาน เป็นโรคร้ายที่น่ากลัวเหลือเกิน แต่ชื่อกลับน่ารัก และมักเป็นกับผู้สูงอายุเลยมักทำให้บางคนไม่กลัวไม่ป้องกัน กว่าจะรู้ตัวก็สายซะแล้ว ถ้าสงสัยอาการไม่เข้าทีละก้อ ไปหาหมอเร็วๆนะครับ  แล้วใช้หัวหอม พืชสมุนไพรช่วยบรรเทาอีกแรง

เบาหวานนี่ต้องหัวหอมครับ หอมหัวใหญ่และต้องกินดิบๆด้วย กินพร้อมกับอาหารวันละ 2 มื้อ เช้ากับเย็นครั้งละเสี้ยว (หรือ 1 ใน 4) หรือครั้งละครึ่ง (หนึ่งในสอง) กินเป็นประจำช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ครับ

โดย จุก เบี้ยวสกุล จาก สมุนไพรให้คุณค่า