จากเรียนผึ้งวันศุกร์

miaoqing
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ภารกิจของผึ้ง

เมื่อผึ้งงานเกิดใหม่ออกจากเซลล์  จะทำอะไรบ้างน๊า...

วันแรก   จะทำงานน้อย เดินสำรวจไปมาอยู่ภายในรัง

1-3 วัน   ทำความสะอาดรวงรัง

4-5 วัน   เลี้ยงหนอนใหญ่ ซึ่งหนอนใหญ่มีอายุ 4 วัน

5-15 วัน  ต่อมรอยัลเยลลี่เจริญเต็มที่จะทำหน้าที่ผลิตรอยัลเยลลี่และป้อนหนอนเล็กอายุ 1-3 วัน

12-15 วัน  ผึ้งเจริญเต็มที่จะทำหน่าที่ซ่อมแซมรวงรัง

12-18 วัน  เมื่อต่อมพิษเจริญดีแล้ว จะทำหน้าที่ป้องกันรังและฝึกบินเพื่อจะเป็นผึ้งสนาม

ผึ้งสนาม (field bee) คือผึ้งงานที่มีหน้าที่ทำงานภายนอกรัง  แบ่งเป็นผึ้งสำรวจ (scout bee)  และผึ้งออกหาอาหาร (forager bee)  มีอายุตั้งแต่ 18 วันจนตาย

เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละ งั้นพอแค่นี้ก่อนนะ 

                                    บ๊าย บาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผึ้งน้อย ม.น.ความเห็น (0)