วันนี้เป็นอีกวันหนึ่ง (7 กค.49) ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ ของโครงการฟันเทียมพระราชทานค่ะ ... ภายใต้ชื่อว่า "สุขกาย สุขใจ ภายใต้พระบารมี"

โครงการฟันเทียมพระราชทาน ทำมาต่อเนื่องแล้วประมาณ 2 ปี (เรี่มประมาณ 2547) อย่างเป็นชิ้นเป็นอัน ภายใต้ภาคีเครือข่ายอันกว้างขวาง ตั้งแต่บุคลากรสายทันตฯ เอง คือ กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ทบวงมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง (ที่มีคณะทันตแพทยศาสตร์) ทันตฯ กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. และกระทรวงสาธารณสุขเอง

ครั้งนี้ การรณรงค์จัดขึ้นที่ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจาก จังหวัดปริมณฑล กทม. ทั้งหมด 12 จังหวัด และ 1 ศูนย์อนามัย ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา และศูนย์อนามัยที่ 1 เราทำกันเร่งด่วนมาก แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากเต็มที่ เต็มใจ และเต็มกำลังความสามารถของเครือข่ายทั้งหมดนี้ ... เท่านี้ก็ชื่นใจโข

โครงการฟันเทียมพระราชทาน เป็นโครงการที่ตอบสนองผู้รับบริการ คือ ผู้สูงอายุได้มากนะคะ แต่ก็เป็นงานที่ต้องใช้เวลา และเรา ... ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการทำงานนี้คนหนึ่ง ก็ยังมุ่งความหวังอยู่ที่ ... แล้วเราจะส่งเสริมป้องกันกันได้อย่างไร เพื่อไม่ให้เมื่อสูงอายุแล้ว ยังคงมีฟันธรรมชาติไว้ใช้งาน โดยไม่ต้องใส่ฟันเทียม มันคงดีกว่ากันเยอะเลย ... นะคะ

วันนี้เอารูปมาฝากด้วยค่ะ

รณรงค์สุขกาย สุขใจ ภายใต้พระบารมี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ