การสืบค้นข้อมูลเอกสารสิทธิบัตรและต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานวิจัย

ปรากฏว่าท่านยุ่งมากในช่วง 2-3 เดือนนี้ แต่ก็ยังโชคดีที่วันจันทร์ที่ 26 ก.ย.48 นี้ ท่านยังพอจะมาช่วยเราได้

         ระหว่างไปทำประชาพิจารณ์ยุทธศาสตร์การวิจัยที่เชียงใหม่ เมื่อ 6 ก.ย.48 ผมได้พบ ดร.ประสิทธิ์ ทองไสว (จาก สกอ.) ท่านได้เล่าให้ฟังถึงงบประมาณประมาณ 10 ล้านบาทสำหรับสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดตั้ง TLO (Technology Licensing Office) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IP (Intellectual Property) ผมบอกท่านว่า ผมสนใจที่จะทำ Matching กับ สกอ.ที่จะทำเรื่องนี้เช่นกัน นอกจากนี้ท่านยังได้แนะนำให้เชิญท่านอาจารย์ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ (ม.เกษตรศาสตร์) มาช่วยทำสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความพร้อมภายในมหาวิทยาลัย

         ผมได้มอบให้หัวหน้างานวิจัย (คุณจรินทร จันทร์นฤมล) ประสานงานติดต่อท่านอาจารย์ปราโมทย์ มาเป็นวิทยากรตามคำแนะนำ ปรากฏว่าท่านยุ่งมากในช่วง 2-3 เดือนนี้ แต่ก็ยังโชคดีที่วันจันทร์ที่ 26 ก.ย.48 นี้ ท่านยังพอจะมาช่วยเราได้ ผมเลยตัดสินใจเชิญท่านในวันนั้นทั้ง ๆ ที่ทราบดีว่านักวิจัยเราหลายท่าน อาจจะต้องคุมสอบ จึงอยากส่งข่าวล่วงหน้าถึงนักวิจัยที่สนใจเรื่องนี้ (เรื่องนี้มีผลมากต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยในรอบปีต่อไป) ให้เตรียมตัวให้ว่างในวันนั้น สำหรับท่านที่มีนิสิต ป.โท-เอก ช่วยทำวิจัยอยู่ ก็สามารถชวนกันมาได้ครับ

         ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยาย ช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลจากเอกสารสิทธิบัตรจาก website ต่าง ๆ ทั้งจากยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และไทย นอกจากนี้ยังมีการแนะนำโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดเอกสารสิทธิบัตร โปรแกรมสำหรับทำ Patent Analysis และ Patent Mapping มีการแนะนำเว็บ
www.toyod.com

         รายละเอียดโครงการจะมีหนังสือเวียนแจ้งทุกคณะเร็ว ๆ นี้ อย่าลืมทำตัวให้ว่าง และโทรมาสำรองที่นั่งที่งานวิจัยด้วยครับ เพื่อเราจะได้เตรียมความพร้อมได้ดียิ่งขึ้น

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)