ระบบการเงินเพื่อชุมชน

  ติดต่อ

ระบบการเงินเพื่อชุมชน

 

                                             


          หนังสือตามรูปหน้าปกที่นำมาให้ดูนี้   สะกิดความคิดผมอย่างจัง   ว่าในประเทศไทยเรามีกลไกและระบบการเงินที่ส่งเสริมธุรกิจ   เอื้อความสะดวกต่อธุรกิจ     เรายังขาดกลไกการเงินและระบบการเงินสำหรับส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน   เอื้อความสะดวกต่อชุมชน


          ผมมองว่ากลไกรัฐทีมีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ยิ่งด้านการเงินด้วยแล้ว   ระบบไม่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นอย่างยิ่ง  หนังสือ “กองทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”    เป็นการนำเสนอทางออกอย่างหนึ่ง   คือ “มูลนิธิชุมชน” เป็นกลไกระดมทุนบริจาคเพื่อการกุศล   และได้รับเงินสนับสนุนเชิง matching fund จากภาครัฐ


          หนังสือเล่มนี้ได้เสนอ “หน่ออ่อน” ของการริเริ่มหรือทดลองพัฒนาระบบการเงินเพื่อชุมชนในหลายรูปแบบ   คำถามคือภาครัฐจะเข้าไปหนุนหรือ empower ภาคประชาสังคมในลักษณะของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เปิดช่อง (ไม่ใช่บังคับ) ให้ภาคประชาสังคมสามารถจัดการการเงินของตนอย่างสร้างสรรค์และคล่องตัวได้


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   8 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 3750, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:58:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)