อาจารย์ได้ทำงานให้กับมหาวิทยาลัยจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต เมื่อคราวที่ไปงานครบรอบ 9 ปี สถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยกัน (19 สิงหาคม 2548) ผมยังจำได้ว่าอาจารย์ยังดูแข็งแรงดี ไม่นึกว่าตั้งแต่คืนวันที่ 10 กันยายน 2548 เป็นต้นไป ผมจะต้องขาดญาติผู้ใหญ่ไปหนึ่งคนที่จะมาคอยแซวให้ผมหาเวลาไปตัดผม ให้ผมไปหวีผม เวลาที่ผมของผมยาวหรือยุ่งจนดูไม่ดี ช่วงหลังที่อาจารย์ไม่ค่อยสบาย เวลาผมไปประชุมที่ไหน ๆ ก็มักจะมีคนถามถึงอาจารย์ด้วยความรักและห่วงใยอยู่เสมอ ผมเชื่อมั่นว่าคุณงามความดีที่อาจารย์ได้ทำให้กับผู้อื่น ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ จะเป็นบุญกุศลที่บันดาลให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพอย่างแน่นอนเคารพรัก
ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร