Back Pack "ตัวอันตราย"ในสถานศึกษาจริงหรือ?

          ผมเคยไปเยี่ยมสถานศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการหลายครั้ง ปรากฎการณ์หนึ่งที่พบก็คือจะเห็นชาวต่างประเทศ หลายเชื้อชาติและสัญชาติ มีทั้งอังกฤษ และเครือจักรภพ อเมริกัน ฟิลลิปปินส์ อินเดีย ศรีลังกา เป็นต้น  ได้ข้อมูลว่าการจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศขึ้นอยู่กับงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่ ถ้าจบด้านการสอน(teaching)มาด้วยก็แพง  บางคนก็ไม่ใช่ Native แท้เพียงแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง คุณภาพของการเรียนรู้เป็นอย่างไร ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงเหมือนกัน ยังดีที่มีประสบการณ์การสอนอยู่บ้าง ถ้าจะให้ดีต้องเป็น Native จบการสอนโดยตรง แหละถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นต้องจบการสอนภาษาอังกฤษใช้เป็นภาษาต่างประเทศ ที่น่าห่วงมากก็คือบางแห่งจ้างฝรั่งที่ไหนก็ไม่รู้...เป็นพวก Back Pack  เป้.. สะพายหลัง ไม่ได้จบการ สอน... สอนก็ไม่เป็น เพียงแต่พูดได้..กระบวนการทางภาษาศาสตร์ผิดเพี้ยน..Phonetic ไม่ถูกต้อง ...แถมไม่เข้าใจวัฒนธรรมของชาติและภาษา ผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการบั่นทอนคุณภาพการศึกษา....เพียงให้ได้ชื่อว่ามีผู้สอนเป็นชาวต่างประเทศ ซ้ำร้ายไปกว่านั้นผมมีประสบการณ์ตรง เจ้าหน้าที่จากสถานฑูต ..จากหน่วย NCIS (Navy Crime Investigation Service) มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไทยที่เป็น Interpol สอบสวนครูชาวต่างประเทศ ซึ่งทำผิดจากประเทศอื่น และหนีคดีมาหลบซ่อนในประเทศไทยในคราบของครูสอนชาวต่างประเทศ....คิดดูแล้ว.เสียทั้งความรู้สึกและเงินทอง...จริงๆ อยากฝากผู้บริหารสถานทั้งหลายให้พิจารณาอย่างรอบคอบ....กระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยสื่อ Multimedia มากมาย ถ้าจำเป็นต้องจ้างก็ต้องมีระบบการสรรหาที่ดี มีคุณภาพ ไม่อย่างนั้นเราจะต้องมานั่งเสียใจภายหลัง.....praneet 12/09/2548

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการ



ความเห็น (0)