35. กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน กิจกรรมดีดี ที่ควรส่งเสริม
  • กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ทุกโรงเรียนทำกันมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน นักเรียนและคุณครูรู้จักกันดี
  • การปฏิบัติกิจกรรมสหกรณ์ ให้ถูกหลักการ ครบกระบวนการนั้น หลายโรงเรียนทำได้ดี
  • กิจกรรมสหกรณ์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ในสี่องค์ประกอบ (หลัก 4ก หรือ 4H) คือ เกศ(Head) กมล(Heart) กร(Hand) กาย(Health) 
  • กิจกรรมสหกรณ์ สนองพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • กิจกรรมสหกรณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาหลายมาตรฐาน
  • สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาแล้ว การส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้องเริ่มที่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพื่อปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ
  • ผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัย กับโรงเรียน จึงต้องประสานร่วมมือกันเป็นอย่างมาก และผู้ปกครองจะต้องรู้ เข้าใจ ตระหนัก เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่ลูกๆ อีกทางหนึ่ง
  • ทุกครั้งที่พูดถึงเด็กปฐมวัย ต้องใส่ใจให้ความสำคัญกับผู้ปกครองเสมอ

ภาพประชุมใหญ่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับสหกรณ์ได้ที่:http://krukittichai.ning.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#จังหวัดเลย#กิจกรรมสหกรณ์#สหกรณ์โรงเรียน#โรงเรียนบ้านใหม่

หมายเลขบันทึก: 374495, เขียน: 13 Jul 2010 @ 06:25 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ผอ.กิตติชัยครับ รูปแบบสหกรณ์โรงเรียนนี้ ผมเห็นเช่นกันครับว่าเป็นทางเลือกทางรอดสำคัญของโรงเรียนและเด็กๆ ครับ ยิ่งได้ผู้ปกครองเด็กร่วมหนุนด้วย ไปได้มั่นคงแน่ครับ เอาใจช่วยนะครับ

ขอบคุณ ครูหยุย ครับ ที่ให้ความคิดเห็น สิ่งที่จะปลูกฝังต่อไป คือ นิสัยการออมครับ

ดีมากค่ะเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์จริงๆๆๆ

การสหกรณ์อย่างง่าย ๆ 

อธิบายการสหกรณ์อย่างง่าย ๆ สำหรับ ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่  3 คน รวมเงินกันเพื่อจะไปเที่ยวปีใหม่ ที่ชายทะเล หรือภูเขา หรือน้ำตก ก็ได้ เก็บเงินคนละ 1000 บาท ด้วยความสมัครใจ แล้วทั้งสามคน ก็ ไปเที่ยวชายทะเล ภูเขา หรือน้ำตก ตามที่ต้องการ ไปเที่ยวแล้วได้ความสุข จ่ายค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  กลับมาแล้วพบว่า จะเกิดเหตุการณ์สหกรณ์  3  กรณี

1. กรณีพอดี  กรณีค่าใช้จ่าย ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  พอดีกับเงินที่เก็บไป  ทุกคนที่ไปเที่ยวร่วมกัน ได้ความสุข  การสหกรณ์ครั้งนี้ก็จบลง

2.กรณีมีส่วนเกิน (surplus) ศัพท์คำนี้มีในหลักการสหกรณ์สากลที่ 3  จ่ายค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วเงินที่เก็บยังเหลืออยู่ใช้ไม่หมด สมมุติว่าเหลืออยู่ 300 บาท  ทุกคนที่ไปได้รับความสุขจากการไปเที่ยวครั้งนี้  ก็นำเงินที่เก็บมาเกินเฉลี่ยคืนคนละ 100  บาท  การสหกรณ์ครั้งนี้ก็จบลง 

3.กรณีมีส่วนขาด (deficit) จ่ายค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น แล้ว ปรากฏว่า เงินที่เก็บมาไม่พอขาดไป 900900 900 บาท ทุกคนได้รับความสุขจากการมาเที่ยวครั้งนี้ และลงมติว่า จะเก็บเงินเพิ่มอีกคนละ  300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากประมาณการค่าใช้จ่ายผิด  การสหกรณ์ครั้งนี้ก็จบลง 

จะเห็นได้ว่า ทั้งสามกรณี ผู้ที่มาร่วมทุน ร่วมแรง ร่วมใจกัน (สมาชิก) ได้รับความสุข จากการบริการของการมาร่วมกัน (การสหกรณ์)  อย่างง่าย ๆ 

หากมีผู้เสียสติ มาบอกว่า เงิน 300 บาท สำหรับกรณีที่เป็นส่วนเกิน (Surplus) เป็น กำไร (Profit) ซึ่งต้องมุ่งให้เกิดกำไรสูง ๆ จนถึงสูงสุดก็เกิดปัญหา  ไม่ได้รับความสุขจากการแบ่งปัน เท่าที่ควร  อาจเกิดการขัดแย้ง 

หากมีผู้เสียสติ บอกว่า เงิน 900 บาท สำหรับกรณีส่วนขาด (deficit) เป็นขาดทุน (Loss) โดยมุ่งจะไม่ให้เกิดขาดทุน  ก็จะไม่ได้รับความสุขจากการร่วมมือกัน 

ที่แท้จริงแล้วคือเงินที่เก็บมาจากความสมัครใจ เพื่อต้องการบริการคือความสุขจากการรวมกัน  ไปเที่ยว สหกรณ์นั้น สมาชิกเป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ  เป็นคน ๆ เดียวกัน  ไม่มีกำไร  ไม่มีขาดทุน  มีส่วนเกิน (Surplus) เฉลี่ยคืน มีส่วนขาด (deficit) ก็เก็บเพิ่ม  เพื่อความสุขจากการร่วมมือกัน แบ่งปันกัน  และจะมีการประหยัดเนื่องจากระดับขนาดของการรวมกัน (Economy of scale)  เช่น ใช้รถคันเดียว แทนที่จะ ต้องใช้ 3 คัน  อยู่ในกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วย


สหกรณ์จึง มุ่งที่จะบริการสมาชิก  member service  ให้เกิดความสุขร่วมกันจากการรวมกัน ด้วยน้ำใจไมตรี