การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาตามระบบการนิเทศแนวใหม่


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธี Story Telling ในการจัดการความรู้และการนำเสนอ Best Practice การนิเทศการศึกษาที่ประสบความสำเร็จของกลุ่มนิเทศและศึกษานิเทศก์

                ศึกษานิเทศก์ สพท.นครปฐม เขต 1 ได้ไปเข้าประชุมปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาตามระบบการนิเทศแนวใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีศึกษานิเทศก์จากเขตตรวจราชการที่ 4 ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์จากจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี เข้าประชุม จำนวนประมาณ 250 คน มีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม

                นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการความรู้  หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.สุพรรณบุรี เขต 1 ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่  นอกจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธี Story Telling ในการจัดการความรู้และการนำเสนอ  Best Practice การนิเทศการศึกษาที่ประสบความสำเร็จของกลุ่มนิเทศและศึกษานิเทศก์ โดยนายมนู สมบูรณ์เหลือ และการกำกับ ติดตามและรายงานการพัฒนาระบบศึกษานิเทศก์โดยนางมัณทนา เพ็งนู ประธานเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4 และนายอารมณ์ วงศ์บัณฑิต หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.สุพรรณบุรี เขต 1

                ผลจากการนำเสนอ  Best Practice การนิเทศการศึกษาที่ประสบความสำเร็จของกลุ่มนิเทศ 1 กลุ่ม 11 สำนักงานเขตพื้นที่และศึกษานิเทศก์จำนวน 18 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน ดำเนินการจัดการความรู้โดยให้ศึกษานิเทศก์แต่ละคนได้เล่าประสบการณ์การนิเทศที่ประสบผลสำเร็จท่านละ 1 เรื่อง แต่ละกลุ่มให้คัดเรื่องเล่าการนิเทศที่ประสบผลสำเร็จให้เหลือเพียงกลุ่มละ 1 เรื่อง และคัดจาก 18 เรื่องให้เหลือ 3 เรื่อง เช่นเดียวกับเรื่องเล่าของหัวหน้ากลุ่มนิเทศก็เลือกให้เหลือ 3 เรื่องเช่นเดียวกัน และผลการคัดเลือกปรากฏว่ามีผลการนิเทศของกลุ่มนิเทศและศึกษานิเทศก์ รวม 3 เรื่องใน 6 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 50 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศคือ

                กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.นครปฐม เขต 1 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การนิเทศแบบ VCLI”

                น.ส.ผุสดี จิระวัฒนกิจ การนิเทศ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

                นายสุรพงษ์  โลหิตพินทุ การนิเทศ เรื่อง “การพัฒนาสื่อ e – Book       โดยใช้โปรแกรม Flip Publisher

Enterprise One

หมายเลขบันทึก: 373142เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2010 22:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 เมษายน 2012 00:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี