การพัฒนาศึกษานิเทศก์ กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่


การพัฒนาศึกษานิเทศก์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ กำหนดเป็น 3 ระยะคือระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน ระยะที่ 2 ปฏิบัติงานจริงภาคสนามเพื่อฝึกการนิเทศเชิงลึก ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน และ ระยะที่ 3 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการนิเทศ ต่อยอด เติมเต็ม ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน

        นายกิตติ กสิณธารา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าพัฒนาตนตามหลักสูตรอบรมรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศึกษานิเทศก์แกนนำ กิจกรรมการนิเทศแนวใหม่ ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2553 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางานเป็นแบบอย่างที่ดีในการนิเทศแนวใหม่และขยายผลการพัฒนาร่วมกับทีมวิทยากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ปีงบประมาณ 2553 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 พ.ศ.2553 – 2555) ซึ่งในกิจกรรมย่อยการพัฒนาศึกษานิเทศก์ได้จ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประเมินความรู้และสมรรถนะศึกษานิเทศก์เพื่อพัฒนาและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ทุกคนและหลักสูตร    e – training จำนวน 10 หลักสูตรเป็นหลักสูตรเสริมตามความต้องการโดยการประเมินความรู้และสมรรถนะส่วนหนึ่งได้ใช้การทดสอบที่ได้ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ส่วนการประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากหลายแหล่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนการพัฒนาศึกษานิเทศก์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ กำหนดเป็น 3 ระยะคือระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน ระยะที่ 2 ปฏิบัติงานจริงภาคสนามเพื่อฝึกการนิเทศเชิงลึก ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน และ ระยะที่ 3 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการนิเทศ ต่อยอด เติมเต็ม ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน

สำหรับการพัฒนาตามหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คัดเลือกศึกษานิเทศก์แกนนำ จำนวน 87 คน ซึ่งมีนายกิตติ กสิณธารา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมด้วย ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานครในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้มีสาระการประชุมประกอบด้วย สุขกับการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก จิตวิทยาการให้บริการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การพัฒนางานสู่มาตรฐานวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ก้าวไกลการศึกษาไทยก้าวหน้า ปฏิบัติการจัดทำ ID Plan  จากนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา การจัดทำแผนการนิเทศโรงเรียน วิจัยอย่างไรให้การศึกษาไทยก้าวหน้าและปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้  ปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อการนิเทศการศึกษา และการนำเสนอผลงาน

หมายเลขบันทึก: 373134เขียนเมื่อ 8 กรกฎาคม 2010 21:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 11:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี