เห็ด ในความหมายของนักจุลชีววิทยามักจะบอกว่าเป็นเชื้อราชั้นสูงที่สามารถพัฒนาเป็นดอกหรือเป็นกลุ่มก้อน มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่นักเกษตรมักจะให้ความหมายว่า เห็ดนั้นเป็นพืชชั้นต่ำ ที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เนื่องจากเห็ดไม่มี่สารสีเขียวที่เราเรียกว่า คลอโรฟีล จึงต้องอาศัยอาหารจากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุจากจุลินทรีย์ต่างๆ ในการดำรงชีพ

เห็ดมีทั้งชนิดที่กินได้ และชนิดที่กินไม่ได้ ที่เราเรียกว่าเห็ดพิษ สำหรับชนิดที่กินได้ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า นางรม เป๋าฮื้อ หูหนู ยานางิ เข็มทอง เห็ดหอม เห็ดบด เห็ดขอนขาว เห็ดโคน เห็ดตีนแรด เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง เห็ดเผาะ เห็ดน้ำหมาก ฯลฯ และเห็ดที่นิยม กินเพื่อเป็นสมุนไพรคือ เห็ดหลินจือ ตีนตุ๊กแก สำหรับเห็ดที่เป็นพิษได้แก่ เห็ดน้ำหมึก เห็ดสะงาก (ระโงกหิน) ซึ่งเป็นเห็ดที่มีพิษร้ายแรงที่สุด ดังนั้นในการกินเห็ดต้องพึงระมัดระวังในการกิน เห็ดที่ไม่รู้จัก และไม่แน่ใจจึงไม่ควรกิน หรือหากอดใจม่ได้ควรกินแต่น้อย สำหรับการเพาะ และคนเพาะเห็ดควรเป็นอย่างไรโปรดติตามตอนต่อไป