ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

อาชีวศึกษา โครงการอาหารกลางวัน การใช้กระบวนการKM

วันที่ 5 ก.ค. 49 ชาววิทยาเกษตรและเทคโนโลยีได้ร่วมกันทดลองทำทำกระบวนการจัดการความรู้ เริ่มที่การแฉหรือแชร์ความรู้ และประสบการณ์ ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ในลักษณะ Storytelling โดยแบ่งกลุ่มตามภาคแล้วให้แต่ละคนเล่าเรื่องที่ไปดำเนินการโครงการอาหารกลางวันออกมา มีเลขากลุ่มคอยจดบันทึกสรุป พร้อมกันนี้ในกลุ่มก็เขียนประเด็นที่ทำให้งานของโครงการบรรลุความสำเร็จ ใช้เวลาช่วงนี้ประมาณ 30 นาที ต่อจากนั้นตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกไปเล่าเรื่องของกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามกลุ่ม จากกิจกรรมข้างต้นทำให้เกิดการเรียนรู้การดำเนินการเกิดแนวคิดที่จะพัฒนางาน การ Appreciative Inquiry เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนอยู่ในกลุ่มและแบ่งปันข้ามกลุ่ม เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จแล้วกลุ่มก็มาพัฒนาประเด็นที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเพิ่มเติม  ต่อจากนั้นบัตรคำทั้งหมดถูกรวบรวมและจับกลุ่มประเด็นโดยผู้แทนของแต่ละกลุ่ม ผลที่ได้คือปัจจัยสู่ความสำเร็จในตารางอิสรภาพ ปัจจัยแต่ละปัจจัยมอบให้กลุ่มไปคิดระดับดาว 5 ดาว โดยดาวสูงสุดคือความสำเร็จสูงสุดในปัจจัยนั้น ช่วงนี้เองจะพบว่าถ้าปัจจัยใดไม่มีผลกระทบจริงดาวจะไม่ชัดเจนซึ่งสามารถตัดออกได้ เมื่อได้ตารางอิสรภาพแล้วแต่ละคนก็ทำการประเมินตนเองถึงจุดปัจจุบัน (Cuurent) และจุดเป้าหมายที่ต้องการไปถึง(Target) ของแต่ละปัจจัย  จากนั้นนำข้อมูลทั้งหมดไปพล๊อตกราฟ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงธารปัญญา และบันไดสู่ความสำเร็จ ตอนนี้จะเห็นตัวอย่างที่ดี (The Best Practice) จากช่องว่างที่ต้องพัฒนา (Gap) ทำให้แต่ละสถานศึกษามองเห็นเป้าหมายของการดำเนินการ สามารถคิดกลยุทธ์ที่จะทำให้ถึงเป้าหมาย โดยวิเคราะห์ว่าจากแต่ละปัจจัยเรารู้จุดที่อยู่ถ้าเราจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นวิเคราะห์ SWOT ออกมาแล้วเราต้องทำอย่างไร ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้แนวทาง MOP ของคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้อย่างดี ทั้งหมดนี้จะได้ความรู้ในการพัฒนาโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งจะเป็นคนละส่วนกันกับการดำเนินการจัดอาหารกลางวันให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ซึ่งแต่ละสถานศึกษาควรไปดำเนินการใช้กระบวนการKM ในการพัฒนารูปแบบการจัดอาหารกลางวันในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ และในแต่ละโรงเรียนขั้นพื้นฐานก็สามารถใช้กระบวนการKMในการพัฒนาวิธีการจัดอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพนักเรียน อิ่ม อร่อย ถูกสุขอนามัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาชีวศึกษาภาคเหนือ

คำสำคัญ (Tags)#การใช้กระบวนการkmในการพัฒนาโครงการอาหารกลางวัน

หมายเลขบันทึก: 37245, เขียน: 05 Jul 2006 @ 15:49 (), แก้ไข: 03 May 2012 @ 15:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)