• คนเราก็เท่านี้ครับ
  • ผมมีการ์ตูนซึ่งเป็นของฝากจาก Web ของเสมสิกขา http://www.semsikkha.org/index.php 
  • เห็นว่าน่าสนใจจึงขอนำมาช่วยเผยแพร่ต่อให้ครับ

 

 

คนเราก็เท่านี้...จริงๆ นะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก