ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ทำงาน 4 ขั้นตอน  ดังนี้

1. หน่วยรับข้อมูล  ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้  อุปกรณ์ในหน่วยนี้  คือ เมาส์  แป้นพิมพ์ เป็นต้น

2. หน่วยประมวลผล ทำหน้าที่นำข้อมูลมาประมวลผล (คิด) อุปกรณ์ในหน่วยนี้  คือ ซีพียู

3. หน่วยความจำ ทำหน้าที่ นำข้อมูลมาจัดเก็บ หรือพักข้อมูลไว้ หน่วยความจำมี 2 ประเภท คือ

        3.1 หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ รอม และแรม

        3.2 หน่วยความจำสำรอง เป็นหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลสำรองไว้ สามารถพกพาข้อมูลได้ เช่น ซีดีรอม แฟลชไดรว์ ดีวีดี เป็นต้น

4. หน่วยแสดงผล ทำหน้าที่นำข้อมูลจากหน่วยความจำมาแสดงในรูปแบบข้อความ ภาพ และเสียง อุปกรณ์ในหน่วยนี้  คือ จอภาพ ลำโพง หูฟัง เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

 

 

กิจกรรม:ให้นักเรียนเติมหน้าที่และอุปกรณ์แต่ละหน่วยลงในแผนภาพแสดงการทำงานของคอมพิวเตอร์