ใครทราบระเบียบเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำและค่าไฟฟ้าช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ