ศิลปะที่แสดงถึงวัฒนธรรม

ศิลปไทย5แขนง

ศิลปะไทย แขนงคือสถาปัตยกรรม ประติมากรรม  จิตรกรรม ดนตรี นาฏศิลป์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมไทยน่ารู้ความเห็น (0)