อาจารย์ภาควิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2548   ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สนอง จอมเกาะ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะวิทยาศาสตร์  ในฐานะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2548 โดยได้เข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)  พร้อมเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ  จากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล    ชาวชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่เรามีคณาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ของประเทศไทย

รูปที่ 1    อาจารย์ ดร. สนอง จอมเกาะ (ยืนกลาง) ถ่ายรูปร่วมกับ นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ (ซ้าย)  และ นางสุนันทา วงศ์มุกดา (ขวา) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2548  กลุ่มที่ 1  กลุ่มที่ 2 และ กลุ่มที่ 3 ตามลำดับ   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549  ก่อนเข้ารับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)  พร้อมเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ  จากนายกรัฐมนตรี

  รูปที่ 2   อาจารย์ ดร. สนอง จอมเกาะ ถ่ายรูปร่วมกับ นางสุนันทา วงศ์มุกดา  หลังจากรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)  พร้อมเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ  จากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549