เพื่อแสดงความชื่นชม ยกย่อง เชิดชูหน่วยงานและบุคลากรผู้ได้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง

         อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้มีหนังสือแสดงความยินดีเรื่อง “Thailand Energy Awards 2006” ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล “ผู้ส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเภทสถาบันการศึกษา” ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2549 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง PLAZA ATHENEE 1 โรงแรม PLAZA ATHENEE BANGKOK โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นผู้มอบ

         นอกจากท่านอธิการบดีแล้วก็จะมี รศ.ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร (ผอ.วิทยาลัยพลังงานทดแทน) และตัวผมเองเข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลในวันพรุ่งนี้

         ประชาสัมพันธ์มาเพื่อภาคภูมิใจร่วมกันและช่วยกันพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกันต่อไปครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.