เราได้อบรมการสร้าง Blog เรียบร้อยแล้ว เรามาแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสร้างผลงานให้กับพวกเราในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อื่นเขาก้าวไปไกลกว่าเราแล้วนะ เราจะเริ่มกันหรือยัง......เดิืนไปด้วยกันเถอะ