เมื่อได้ตะเกียกตะกายขึ้นบนรถได้แล้วก็ต้องอดทนกับการเบียดเสียดกับผู้ร่วมทางเดียวกัน โดยจะหาความมีน้ำใจจากที่แห่งนี้ได้ยากยิ่งนักโดยเฉพาะการปล่อยให้คนแก่และเด็กยืนเบียดกับผู้คนทั่วไป