ความเห็น 44453

ไชโยมี Blog ของตัวเองแล้ว

เขียนเมื่อ 
ยินดีหนักๆ เจ้า  ค่อยเป็นค่อยไปนะเจ้า  ข้าเจ้าจะเอาใจช่วยและไปเกี่ยวกับงานคลังและพัสดุด้วยกัน