ความเห็น 44364

ไชโยมี Blog ของตัวเองแล้ว

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยค่ะ

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำลังอบรมweblogเหมือนกันค่ะ