ความถูกต้องและเป็นธรรม

จริยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความถูกต้องเป็นธรรมช่วยให้ องค์กรเจริญเติบโต

เรียน  ทุกท่าน

           องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ต้องยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม  เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความถูกต้อง เป็นธรรมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชีวิตไม่ได้รับความเป็นธรรมเหรอจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

เครียดไปป่าวเจ๊