เรื่องที่ 1 เด็กทารก

เด็ก
เด็กทารกแรกเกิดมักจะมีผิวพรรณที่ยังไม่เต็งตึง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลูกน่ารักความเห็น (0)