ท่านรู้หรือไม่ว่า การกดปุ่ม Alt และ เครื่องหมาย + พร้อมกัน

มีผลเหมือนกดปุ่ม Sum

ลองดูนะครับ