เยอรมันได้เปรียบในเรื่องเจ้าภาพและเกมบุกที่ดุดัน

 

อิตาลีได้เปรียบในเรื่องเกมรับและจังหวะสวนกลับ

คุณว่าใครจะชนะ