ความเห็น 44355

ความถูกต้องและเป็นธรรม

เขียนเมื่อ 

เครียดไปป่าวเจ๊