นาวินเมืองพยัคฆ์
นาย เทพตรีชา ครูฉันท์ ศรีคุณ

เครื่องมือเครื่องใช้ในการขยายพันธุ์พืช


เครื่องมือที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช เช่น การตอน ติดตา ทาบกิ่งและตอนกิ่ง แต่ละชนิดนำมาใช้งานแตกต่างกัน และควรใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน

 

 

เครื่องมือเครื่องใช้ในการขยายพันธุ์พืช

 แบ่งได้ดังนี้

  1. มีด  มีดที่นิยมใช้งานเกษตรมี 3 ชนิด คือมีดตอนกิ่ง  มีดติดตา  และคัตเตอร์

การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและคำนึงความปลอดภัยด้วย

    มีดตอนกิ่ง  มีลักษณะปลายแหลม ปลายโค้งเล็กน้อย  ใช้สำหรับควั่นกิ่งที่ต้องการจะตอน

    มีดติดตา    มีลักษณะปลายแหลม  ใช้สำหรับเฉือนหรือปาดแผ่นตา  และเตรียมต้นตอสำหรับการติดตา ต่อกิ่งและทาบกิ่ง  มีดติดตาต้องคมมาก  มิฉะนั้นจะทำให้แผลช้ำ  ส่วนท้ายด้ามมีดใช้ในการแงะเผยอเปลือก หรือลอกเปลือกออก ทำจากเขาของสัตว์  หรือทองเหลือง

    คัตเตอร์    ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก  ราคาถูก ใบมีดคมมากไม่ต้องเสียเวลาลับใบมีด  นำมาใช้ในการขยายพันธุ์พืช  ทำให้พืชไม่ช้ำ

2. กรรไกรตัดกิ่งไม้  ใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็ก  ตัดกิ่งพันธุ์  กิ่งตอน ฯลฯ

เวลาใช้ต้องปลดที่ล็อกก่อน  เมื่อใช้เสร็จทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง ปิดล็อกใบมีด 

และเก็บเข้าที่

3. เลื่อยตัดกิ่ง มีลักษณะปลายโค้งเรียว ฟันเลื่อยห่างๆ มีขนาดเล็ก ใช้สำหรับตัดกิ่งหรือแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่

  การทำความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

        อุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น  ส่วนใหญ่ทำมาจากโลหะ เมื่อใช้เสร็จต้องทำความสะอาดเช็ดยางไม้ออกให้หมดด้วยน้ำมัน  แล้วจึงเช็ดให้แง  ทาน้ำมันกันสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

        การซ่อมแซมเครื่องใช้ในการขยายพันธุ์พืช

         1.  มีดทุกชนิด   หมั่นลับให้คมอยู่เสมอ  วิธีลับใบมีดให้ใบมีดทำมุมกับหินลับมีดประมาณ  15 องศา  ขณะลับใบมีดควรหยอดน้ำ  เมื่อลับด้านหนึ่งคม ให้กลับอีกด้านหนึ่งมาลับเช่นเดียวกัน ด้ามมีด ควรดูแลซ่อม ตอกหมุดให้ด้ามแน่นเมื่อใช้จะจับได้ถนัดมือ

        2.  กรรไกรตัดกิ่งไม้  หมั่นตรวจดูสปริงและนอต  เพราะมักจะชำรุดได้ง่าย

        3.  เลื่อยตัดกิ่งไม้  หมั่นลับฟันเลื่อยให้คมด้วยตะไบที่มีขนาดเหมาะสม  และดัดฟันเลื่อยให้ตรง ตรวจด้ามเลื่อย นอตที่ยึดกับใบเลื่อยให้แน่นอยู่เสมอ

 

ข้อควรปฏิบัติ   การใช้เครื่องมือทุกชนิดหลังจากใช้งานเสร็จ  ควรตรวจดูถ้าพบว่าชำรุดต้องซ่อมแซมก่อนเก็บเข้าที่  เมื่อจะนำมาใช้ในครั้งต่อไปจะได้ใช้งานได้ทันที

แบบฝึกหัด

ตอนที่ 1  เติมข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. พืชขยายพันธุ์ได้โดยวิธีใดบ้าง...……………………………........................................................

……………………………………………………………………...................................................

2. เครื่องมือที่ใช้ในการตอนกิ่ง ได้แก่………………………………………………………………

3. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตา ได้แก่…………………………………………..................................

4.  เครื่องมือที่ใช้ตัดกิ่งไม้ขนาดเล็ก  หรือกิ่งตอน ได้แก่…………………………….......................

5. เมื่อมีดไม่คม เราควรทำอย่างไร………………………………………………………………….

ตอนที่ 2  ให้เขียนเครื่องหมาย  X  ตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

1. นักเรียนจะตอนกิ่งมะม่วง  ควรใช้เครื่องมือข้อใด

     ก .  กรรไกร                   ข . มีด

     ค .  คัตเตอร์                   ง . ถูกทั้ง ข และ ค

2. เครื่องมือที่ใช้ติดตาพืชคือ  ข้อใด

     ก .  มีดตอนกิ่ง              ข . มีดติดตา

     ค .  คัตเตอร์                  ง . กรรไกรตัดกิ่งไม้

3. ก่อนใช้กรรไกรตัดกิ่ง  ควรทำสิ่งใดก่อน

     ก .  ปลดที่ล็อก              ข . นำไปล้างก่อน

     ค . กดขากรรไกร           ง . กดสปริงก่อน

4. นักเรียนจะตัดแต่งกิ่งไม้ดอก  เช่น  มะลิ กุหลาบ  ควรใช้เครื่องมือชนิดใด

     ก .  มีดปลายแหลม         ข . คัตเตอร์

     ค . กรรไกรตัดกิ่ง            ง . เลื่อยตัดกิ่ง

5.  เครื่องใช้จะมีอายุการใช้งานได้นาน ควรปฏิบัติอย่างไร

     ก .  เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

     ข .  หมั่นซ่อมแซมเมื่อชำรุด

     ค .  ทำความสะอาดเก็บรักษาถูกต้องตามขั้นตอน

     ง .   ถูกทุกข้อ

6.  การตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่  ควรใช้เครื่องมือชนิดใด

     ก .  กรรไกร                    ข . เลื่อย

     ค .  มีด                          ง . ขวาน

7.  ข้อใดก่อให้เกิดอันตรายมากที่สุด

     ก .  นำเครื่องมือมาใช้หยอกล้อกัน          

     ข . ไม่ตรวจสภาพเครื่องมือก่อนใช้

     ค .  เก็บเครื่องใช้ไม่ถูกที่                         

      ง .  ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงาน

8.  วิธีป้องกันสนิมเครื่องมือที่ทำด้วยโลหะ คือ

     ก .  ล้างให้สะอาด             ข . เช็ดให้แห้ง

     ค .  ทาน้ำมัน                     ง . ทาขี้ผึ้ง

9.  เลื่อยตัดกิ่งไม้ทื่อ  ฟันเลื่อยบิด  ควรลับให้คมด้วยอะไร

     ก .  หินลับมีด                     ข . ใบเลื่อย

     ค .  เครื่องลับมีด                 ง . ตะไบ

10.  กรรไกรฝืดควรแก้ไขอย่างไร

     ก .  หยอดน้ำมันหล่อลื่น      

     ข . นำไปลับให้คม

     ค .  ซ่อมแซมใหม่                                 

      ง . ทำความสะอาด

หมายเลขบันทึก: 368062เขียนเมื่อ 20 มิถุนายน 2010 14:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 22:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี