นาวินเมืองพยัคฆ์
นาย เทพตรีชา ครูฉันท์ ศรีคุณ

นาวินเมืองพยัคฆ์


ครูผู้สอน , หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมารี, งานระบบคลังข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของ สวทช.
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
Username
theptricha
สมาชิกเลขที่
22165
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

วุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาสายสามัญ   โปรแกรม ภาษาไทย - คณิตศาสตร์  จากโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร   อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาครุศาสตรบัณฑิต ( คบ.)วิชา เอก    การประถมศึกษา   จากวิทยาลัยครูจันทรเกษม  เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร                                                   

วุฒิอื่นๆ

 • วุฒิลูกเสือ   A.L.T.C 
 • วิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์    จากสถานศึกษาฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ( ม้วน   บำรุงศิลป์ ) 
 • Has  attended  a  training  course  in   Hardware  Computer     จากสถาบัน  TELECOM  INFO  CO,.  LTD   กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน

 •  ปี 2529 -2531เป็นครูประจำกลุ่มทางวิทยุและไปรษณีย์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม
 • ปี 2532 - 2543 เป็นครูโรงเรียนอุดมศึกษา   เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร
 • ปี 2544 - ปัจจุบัน  เป็นครูโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์ /   หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ 

 • ปี 2539 - 2540  งาน ISO 14001  LAN - TEAM 
 • ปี 2539   ศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์  
 •  ปี 2540  งานISO  9002   CUSTOMER SERVICE 
 •  ปี 2539 - 2544 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอุดมศึกษา  โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ปี2547 ท้ศนศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ปี 2548 - ปัจจุบัน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์   โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ปี 2548  นำนักเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  ณ ศูนย์ฝึกอบรมคลองไผ่ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา
 • ปี 2550  นำนักเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต. แสมสาร อ. สัตหีบ  จ. ชลบุรี
 • ปี 2551 - ปัจจุบัน งานระบบคลังข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  สำนักส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. )
 • ปี 2552 นำนักเรียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย  ณ  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ. ชลบุรี
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี