6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการออมเงิน

ออมเงิน

ได้อ่าน KM ของหนทางสู่ความเป็นเลิศ และพบวิธีดีดีในการออมเงินเพราะในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และวัยที่ค่อยๆเปลี่ยนไป ทุกคนล้วนต้องการสร้างความมั่นคงให้แก่ตัวเองและครอบครัวมีชีวิตในช่วงวัยเกษียณอายุเพื่อความสุข  โดยไม่ต้องกังวลทางด้านการเงิน  สามารถทำได้ง่าย ๆ  ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
 
1.  ควรมีเงินออมเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน  คือประมาณ 6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือน
2.  ควรชำระหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยแพงที่สุด  รวมถึงหนี้ที่เกิดจากบัตรเครดิตก่อน
3.  ควรมีการทำประกันชีวิต  เพื่อช่วยคุ้มครองความเสี่ยงให้แก่ตัวเองและครอบครัว
4.  ออมทรัพย์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่าง ๆ  เพื่อให้เงินออมของเรางอกเงยยิ่งขึ้น
5.  ทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ  เพื่อป้องกันในกรณีที่อยู่เหนือความคาดหมายของเรา
6.  จัดสรรเงินที่เหลือจากการออมและการใช้จ่ายต่าง ๆ  ไปลงทุนโดยศึกษาถึงรูปแบบของการลงทุนในประเภทต่าง ๆ  เพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่จะได้รับ  และความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้

ออมเท่าไร...จึงจะมีใช้สบาย ๆ  ในวัยเกษียณ
      เมื่อตั้งใจออมเงินแล้ว  ก็ควรมีเป้าหมายว่าควรออมเงินสักเท่าไรดี  ถึงจะพอเพียงและอยู่ได้อย่างสบายในวัยเกษียณอายุ

              เริ่มต้นออมเมื่ออายุ                        จำนวนที่ต้องออมต่อเดือน
                      30                                ร้อยละ  10  ของรายได้ต่อเดือน
                      40                                ร้อยละ  20  ของรายได้ต่อเดือน
                      50                                ร้อยละ  50  ของรายได้ต่อเดือน
                      55                                ร้อยละ  80  ของรายได้ต่อเดือน

และสุดท้ายคือ  การนำเงินออมไปออกดอกผล  ด้วยการรู้จักฉลาดกับการลงทุน  ลองพยายามทำดูนะค่ะตอนนี้ ตัวเองก็กำลังทำอยู่ค่ะ น่าจะดีถ้าทำได้อาจไม่ทั้งหมดตามสูตรแต่ขอให้ตั้งใจนะค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัญญาลักษณ์ Noteความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อคิดเตือนสติ ในการออม