กลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ

กลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ


          วันนี้ (7 ก.ย.48) ผมทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ (SAC – Scientific Advisory Committee) ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์


          คณะกรรมการนี้ทำงานตลอดปีโดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยค้นข้อมูล (เกือบทั้งหมดทางอินเทอร์เน็ต) และช่วยประสานงาน   มีการประชุมปีละ 3 ครั้ง   ห่างกันครั้งละประมาณ 4 เดือน   การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญที่สุดในรอบปี   เพราะเราจะต้องทำหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ   ซึ่งปีนี้มี 46 คน   เกณฑ์ในการกลั่นกรองได้แก่
1.      Scientific evidence   แสดงความก้าวหน้าของความรู้   วิธีการที่ค้นพบ   ว่าเป็นผลงานที่น่าเชื่อถือ   เป็นการค้นพบใหม่
2.      Longterm significance   มีการนำผลการค้นพบนั้นไปสู่การประยุกต์   และมีผลระยะยาว
3.      Number of people who benefit   มีหลักฐานว่าข้อค้นพบและการประยุกต์นั้นก่อผลดีด้านสุขภาพต่อมนุษยชาติอย่างกว้างขวาง   ไม่ใช่เกิดผลดีเฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ง   ผลกระทบดังกล่าวคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นแล้ว   และที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต


        รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ นี้   เป็นรางวัลนานาชาติ   ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข


         
ปีนี้เรา short list ได้ 9 คน   และเป็น strong candidate 6 – 7 คน   ยังต้องมีการค้นข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย   แล้วเราจะเขียนความเห็นต่อ strong candidate เป็นรายคน   เสนอแก่คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ (IAC – International Award Committee) ซึ่งผมก็เป็นประธานด้วย   และจะประชุมระหว่างวันที่ 9 – 11 พ.ย.48   IAC กับ SAC ทำงานประสานกัน   แต่ IAC มีอิสระที่จะไม่ทำตามข้อเสนอของ SAC ก็ได้


          ทั้ง ๆ ที่ความรู้ของผมน้อยและตื้นเขิน   แต่ผมก็โดนผู้ใหญ่ใช้งานในเรื่องแบบนี้จนได้   ตอนแรกก็อึดอัด   เพราะรู้สึกว่าความสามารถของเรามีจำกัด   แต่พอทำไปก็พึงใจ   เพราะได้เรียนรู้มากมาย   ที่สำคัญได้รู้เรื่องราวดี ๆ   เรื่องราวของคนเก่ง ๆ    และทำงานร่วมกับกรรมการซึ่งเป็นคนเก่งและดีเยี่ยมทั้งสิ้น   ผมรู้สึกว่าเป็นมงคลชีวิต   ยิ่งได้ทำงานสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ราชวงศ์จักรีและสมเด็จพระเทพฯ  องค์ประธานมูลนิธิฯ   ผมยิ่งรู้สึกว่าเป็นมงคลชีวิต

                                   

                                                       บรรยากาศการประชุม

 


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         7 ก.ย.48
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)