เป้าหมายสูงสุดของเครือข่าย

ต้องการให้ผู้ป่วยเบาหวานคนไทยมีชีวิตยืนยาว มีคุณภาพชีวิตที่ดี และญาติไม่เป็นเบาหวาน

เมื่อวานที่เทพธารินทร์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ เลยถือโอกาสคุยเรื่องการจัดการความรู้และให้ดิฉันไปเล่าว่าเราทำอะไรใน "เครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน" ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที

 

นพ.วรวิทย์ กิตติภูมิ ได้แสดงความคิดเห็นว่า KM เป็นกระแสของโลกที่มุ่งไปสู่สังคมความรู้ แนวทางของเรา (สคส.) เหมาะสมกับสังคมไทย คุณหมอตั้งคำถาม ๒ ข้อว่าเป้าหมายสูงสุดของเครือข่ายคืออะไร Web board และ Weblog ต่างกันอย่างไร

 
   

สุดท้ายคุณหมอวรวิทย์ตอบคำถามเองว่า "เป้าหมายสุดท้ายคือต้องการให้ผู้ป่วยเบาหวานคนไทยมีชีวิตยืนยาว มีคุณภาพชีวิตที่ดี และญาติไม่เป็นเบาหวาน" "Weblog เป็นที่ที่มีความรู้"

สมาชิกท่านอื่นมีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)