จับภาพ KM
                      
          เรียน   คุณตุ่ม   น้ำ   แขก   กรุณาอ่านเรื่อง “KM สร้างสุขที่เมืองนคร” ในบล็อกนี้   และติดต่อขอหนังสือเล่มนี้ได้ที่คุณหนิง สสส.    รวมทั้งถามหมายเลขโทรศัพท์ & สถานที่ติดต่อหมอบัญชาได้ที่คุณหนิง   ผมคิดว่าน่าจะไปจับภาพ KM มาก


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                          9 ก.ย.48