ในเดือนมิถุนายน 2549 ซึ่งมี 30 วัน beeman เขียนบันทึกทั้งสิ้น 40 บันทึก ทำให้บันทึกเพิ่มขึ้นเป็น 484 บันทึก เฉลี่ยเดือนนี้เขียนบันทึกวันละ 1.3 บันทึก    

    และเนื่องจากเดือนนี้ GotoKnow.org ได้เปลี่ยนเป็น Version 2 หรือ ที่เรียกว่า Knowledge Volution ทำให้สถิติต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป   

    บันทึกแรกที่เขียนในเดือนคือ สรุปบันทึกของ beeman ในเดือนพฤษภาคม 2549 มีคนอ่าน 16 ครั้งกับ 3 ข้อคิดเห็น บันทึกสุดท้ายของเดือนคือ Beeman ขนานแท้ มีผู้อ่าน 42 ครั้ง กับ 1 ข้อคิดเห็น

   สำหรับบันทึกที่มีผู้เข้ามาอ่าน เกิน 100 ครั้ง ในเดือนนี้ มี 3 อันดับ ดังต่อไปนี้

         

ลำดับ

ชื่อบันทึก 

วันที่บันทึก 

rating

ข้อคิดเห็น 

 1

ชมการถ่ายทอดสดวันมหามงคล 9 มิถุนายน 2549

 9/06/49

 787

 2

 2

เหตุเกิดบนเครื่องการบินไทย เมื่อบินเหนือเมฆ

 22/06/49

 119

 7

 3

Happy Birth Day GotoKnow.org (1 ปี GotoKnow)

 20/06/49

 103

 6

         
  • จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยม เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น ( 33,101-28,256) 4,845 ครั้ง หรือมีผู้อ่านเฉลี่ยวันละ 161.5 ครั้ง ทำให้ยอดผู้อ่านบันทึกลดลงจากเดือนที่แล้วเกือบครึ่งหนึ่ง (จากฉลี่ยวันละ 305 ครั้ง)

  • จำนวนผู้อ่านบันทึกสูงสุดในเดือนนี้คือ  วันทึ่ 2 มิถุนายน 2549 มีผู้เข้ามาอ่านบันทึกสูงสุดประมาณ 370 ครั้ง/วัน

  • แต่ถ้าเก็บสถิติหลังจากการเปลี่ยนแปลงเป็น Version ใหม่แล้ว วันที่ 7 มิถุนายน 2549 จะมีผู้เข้ามาอ่านบันทึกมากที่สุดประมาณ 250 ครั้ง/วัน

  • ขณะที่ยอดเฉลี่ยจำนวนครั้งของผู้อ่านบันทึกสำหรับสัปดาห์นี้อยู่ที่ 150 ครั้งต่อวัน