• สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมที่มีแต่ความแก่งแย่ง  แข่งขัน มีแต่ความต้องการที่จะเอาชนะซึ่งกันและกัน ทำให้สังคมเราจึงมีแต่ความสับสนวุ่นวาย
 •  เรามารู้จักคำว่า เมตนาภาวนา กันดีกว่าค่ะ เพราะการเมตตาภาวนา จะทำให้เราใจเย็น สงบ ความร้อนรุ่มภายในจิดใจ ก็จะลดลง เราจะมีแต่ความรัก ความเมตตา ให้อภัยซึ่งกันและกัน แม้แต่ศัตรูก็สามารถกลับกลายมาเป็นมิตร และที่สำคัญผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่ง อายุอ่อนกว่าวัย นอนหลับสนิทไม่ฝันร้ายด้วยค่ะ
 • วิธีการแผ่เมตตาภาวนามีดังนี้ค่ะ ก่อนอิ่นเราก็ตั้งนโม 3 จบก่อนค่ะ หลังจากนั้นให้เรานึกภาพบุคคลที่เราต้องการจะแผ่เมตตาโดยนึกให้เห็นหน้าของบุคคลดังกล่าวให้ชัด ๆ หลังจากนั้นพยายาม นำภาพใบหน้าที่เรานึกมาเพ่งไว้ที่ตรงกลางระหว่างคิ้วของเรา หลังจากนั้นทำใจให้สงบ พยายามส่งพลังในตัวเราออกมา จากภายในร่างกาย   จนมาถึงระหว่างคิ้ว จนถึงภาพบุคคลที่เราได้กำหนดเพ่งอยู่ หลังจากนั้นก็กล่าวคำแผ่เมตตา ให้กับบุคคลดังกล่าว " ขอให้.................. จงมีสุขภาพดี มีความสุขกาย สุขใจ ปราศจากความทุกข๋ กายทุกข๋ใจ และพ้นจากอุปสรรคอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้นเทอญ"
 • การแผ่เมตตาภาวนา สามารถทำได้ตลอดเวลา เมื่อต้องการจะติดต่องาน ต้องการความสำเร็จในงานที่ได้ดำเนินการ ก็แผ่เมตตาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ พลังสมาธิ พลังเมตตาภาวนาที่เราส่งให้ก็จะทำให้มีแต่ความรัก เมตตาต่อกัน ทำให้เกิดผลที่ดี ๆ ต่าง ๆ  ตามมา
 • หลังจากไหว้พระสวดมนตร์ก่อนนอน ถ้าพยายามแผ่เมตตาภาวนาก่อนนอนก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก จะทำให้เรามีแต่ความรักเมตตา มีแต่ความรักใคร่ ความกรุณา สงสาร อยู่ในจิตใจ ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุข มีแต่ความรักเมตตา ซึ่งกันและกัน
 • บุคคลที่เราจะแผ่เมตตาให้แผ่เมตตาตามลำดับดังนี้
  • 1. ตัวเราเอง
  • 2. พระเจ้าอยู่หัว พระราชินี
  • 3. บิดา
  • 4. มารดา
  • 5. ครูบาอาจารย์ บุคคลที่เรารักนับถือ
  • 6. ผู้บังคับบัญชา
  • 7. ญาติ เพื่อน ฝูง
  • 8. ศัตรู
  • 9. บุคคลที่เรารักที่สุด
 • วิธีการแผ่เมตตา ต้องแผ่ทีละคน ดังคำเมตตา ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บุคคลที่เรารักที่สุดเป็นคนสุดท้ายเพราะว่า พลังความเมตตา จะสะสมมาเรื่อย ๆ จากคนที่ 1 - 8 พอถึงคนสุดท้ายก็จะได้รับพลังสูงสุดค่ะ
 • อยากขอเชิญชวนให้ลองฝึกปฏิบัติเมตตาภาวนากันนะคะ ได้ผลเป็นอย่างไร เล่าสู่กันฟังนะคะ

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

2 กรกฎาคม 2549