ส่งพลังความรักและความเมตตาเพื่อความสันติสุขในโลก

เมตตาภาวนา
 • สังคมไทยปัจจุบันเป็นสังคมที่มีแต่ความแก่งแย่ง  แข่งขัน มีแต่ความต้องการที่จะเอาชนะซึ่งกันและกัน ทำให้สังคมเราจึงมีแต่ความสับสนวุ่นวาย
 •  เรามารู้จักคำว่า เมตนาภาวนา กันดีกว่าค่ะ เพราะการเมตตาภาวนา จะทำให้เราใจเย็น สงบ ความร้อนรุ่มภายในจิดใจ ก็จะลดลง เราจะมีแต่ความรัก ความเมตตา ให้อภัยซึ่งกันและกัน แม้แต่ศัตรูก็สามารถกลับกลายมาเป็นมิตร และที่สำคัญผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่ง อายุอ่อนกว่าวัย นอนหลับสนิทไม่ฝันร้ายด้วยค่ะ
 • วิธีการแผ่เมตตาภาวนามีดังนี้ค่ะ ก่อนอิ่นเราก็ตั้งนโม 3 จบก่อนค่ะ หลังจากนั้นให้เรานึกภาพบุคคลที่เราต้องการจะแผ่เมตตาโดยนึกให้เห็นหน้าของบุคคลดังกล่าวให้ชัด ๆ หลังจากนั้นพยายาม นำภาพใบหน้าที่เรานึกมาเพ่งไว้ที่ตรงกลางระหว่างคิ้วของเรา หลังจากนั้นทำใจให้สงบ พยายามส่งพลังในตัวเราออกมา จากภายในร่างกาย   จนมาถึงระหว่างคิ้ว จนถึงภาพบุคคลที่เราได้กำหนดเพ่งอยู่ หลังจากนั้นก็กล่าวคำแผ่เมตตา ให้กับบุคคลดังกล่าว " ขอให้.................. จงมีสุขภาพดี มีความสุขกาย สุขใจ ปราศจากความทุกข๋ กายทุกข๋ใจ และพ้นจากอุปสรรคอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้นเทอญ"
 • การแผ่เมตตาภาวนา สามารถทำได้ตลอดเวลา เมื่อต้องการจะติดต่องาน ต้องการความสำเร็จในงานที่ได้ดำเนินการ ก็แผ่เมตตาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ พลังสมาธิ พลังเมตตาภาวนาที่เราส่งให้ก็จะทำให้มีแต่ความรัก เมตตาต่อกัน ทำให้เกิดผลที่ดี ๆ ต่าง ๆ  ตามมา
 • หลังจากไหว้พระสวดมนตร์ก่อนนอน ถ้าพยายามแผ่เมตตาภาวนาก่อนนอนก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก จะทำให้เรามีแต่ความรักเมตตา มีแต่ความรักใคร่ ความกรุณา สงสาร อยู่ในจิตใจ ก็จะทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุข มีแต่ความรักเมตตา ซึ่งกันและกัน
 • บุคคลที่เราจะแผ่เมตตาให้แผ่เมตตาตามลำดับดังนี้
  • 1. ตัวเราเอง
  • 2. พระเจ้าอยู่หัว พระราชินี
  • 3. บิดา
  • 4. มารดา
  • 5. ครูบาอาจารย์ บุคคลที่เรารักนับถือ
  • 6. ผู้บังคับบัญชา
  • 7. ญาติ เพื่อน ฝูง
  • 8. ศัตรู
  • 9. บุคคลที่เรารักที่สุด
 • วิธีการแผ่เมตตา ต้องแผ่ทีละคน ดังคำเมตตา ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บุคคลที่เรารักที่สุดเป็นคนสุดท้ายเพราะว่า พลังความเมตตา จะสะสมมาเรื่อย ๆ จากคนที่ 1 - 8 พอถึงคนสุดท้ายก็จะได้รับพลังสูงสุดค่ะ
 • อยากขอเชิญชวนให้ลองฝึกปฏิบัติเมตตาภาวนากันนะคะ ได้ผลเป็นอย่างไร เล่าสู่กันฟังนะคะ

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

2 กรกฎาคม 2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวความเห็น (2)

somboon mouthapong
IP: xxx.4.86.175
เขียนเมื่อ 

I am sorry do not have Thai charecters key board to write this email in Thai. I born in Kokha, went to school there. left Kokha 30 some years ago.Here I am in cabin in the wood of a very small town in Virginia, google using Kokha as a keyword and found your page, Kokha must have change alot since I left my home town some time ago. I wonder why I still remember about this small town, It was full of ashes drop from the sugar factory  that my mother depending on it economy  it created.

just want to say hi

boon. 

 

 

Annon Mouthapong
IP: xxx.185.118.35
เขียนเมื่อ 

Hey dad its me, I got bored and googled your name and this site came up. This forum dosn't seem very active, I wonder if you will ever see this post?