ที่มาของกม.พาณิชย์ระหว่างประเทศ (Sources of Internaional Economic Law )

      กม.พาณิชย์ระหว่างประเทศมีทั้งที่มาระหว่างประเทศ (international source) และที่มาภายในประเทศ (internal sources)

      ที่มาภายในประเทศนั้น คือกม.ที่ใช้บังคับอยู่ทั่วไป หากเป็นประเทศไทย เช่น ประมวลกม.เพ่งและพาณิชย์ พรบ.ส่งเสริมการส่งออก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน International Economic Law Articlesความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
รออ่านต่ออยู่อย่าลืมเขียนต่อล่ะ....
เขียนเมื่อ 
ถ้าใช้คำว่า "กฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ" คำแปลภาษาอังกฤษ ก็คือ international commercial law
เขียนเมื่อ 

ติ๊กรออ่านต่ออยู่นะพี่แทน