การจัดการความรู้ปากพนัง

negtawan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมวงเรียนรู้คุณกิจครัวเรือน
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนปากพนังร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีเข็มมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด โดยการจัดวงเรียนรู้  โดยคุณกิจครัวเรือนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานของตน  ทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลว ซึ่งตรงนี้นับเป็นวงเรียนรู้ที่ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนตามความต้องการของครัวเรือนและของชุมชน  และคาดว่าการจัดการความรู้ในชุมชนยังคงต้องพัฒนาและปรับปรุงในการจัดการความรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอปากพนังความเห็น (2)

เป็นคนปากพนังคะ จะจัดกันที่ไหนคะ น่าสนใจมากคะ มีโอกาสและเวลาจะได้ไปร่วมวงเรียนรู้ด้วยคะ
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ของการศึกษานอกโรงเรียน ปากพนัง เน้นการจัดการศึกษาระดับอายุเท่าไร แล้วมีตัวอะไรในการวัดผลและประเมินเพื่อผ่านกิจกรรม ขอความแนะนำหน่อยครับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีพื้นที่แตกต่างกัน เพื่อไปบูรณาการปรับใช้