วันนี้ (1 กรกฎาคม 2549) เข้ามาสำนักงาน ทดลองจัดสร้างเรียนรู้เรื่องการเขียน  blog  ต่อยอดการเรียนรู้มาจากขนอม ครั้งสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการความรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ เมื่อ วันที่ 27 -  29 มิถุนายน 2549

       ครั้งที่ไปขนอม ไม่สามารถฝึกการเขียน blog ได้ เนื่องจาก Internet ช้ามาก ๆ  แต่วันนี้มาเขียน blog ได้แล้ว ดีใจจังเลยค่ะ         (ได้อาจารย์ดีด้วยนิดหนึ่งค่ะ เพราะว่าโทรศัพท์ปรึกษาพี่ชาญวิทย์)