ดิฉันพยายามเก็บเล็กผสมน้อยเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการเข้า Workshop

หนึ่งในเทคนิคที่ได้มาคือ เวลาเล่าเรื่อง ให้เล่าเรื่องเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของความสำเร็จ ความล้มเหลว วิธีการลองผิดลองถูก ซึ่งล้วนแล้วแต่แฝง Tacit knowledge ทั้งสิ้น

เช่น ดิฉันเล่าให้ในกลุ่มฟังเรื่องการเก็บ User requirements ในการทำ MemeExpress สั้นๆ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกเรื่อง กว่าจะเป็น GotoKnow.org) เป็นต้น

เล่าเรื่องเล็กๆ คะ แล้ว Tacit จะถูกดึงออกมาง่ายหน่อย แล้วก็เขียนบล็อกบ่อยๆ วันละสามสี่บรรทัดก็โอเคแล้ว เดี๋ยวอีกหน่อยก็ชิน แล้วก็ติดที่จะเขียนคะ