แลกเปลี่ยนความรู้

  สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการบริหารหลักสูตร  โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทางด้านการเกษตร  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพืชสวน  สัตวศาสตร์  และทางด้านประมงเพื่อใช้การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  เพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรียนทางด้านการเกษตร  อาจเนื่องจากหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ  และไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย  ลองเสนอแนะความคิดเห็นเข้ามานะครับ  ในวันหลังผมจะนำเสนอโครงสร้างของหลักสูตรและรายละเอียดในแต่ละรายวิชาเพื่อให้ทุกท่านได้อภิปราย  และเสนอแนะความคิดเห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารหลักสูตรด้านการเกษตรความเห็น (2)

ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.เทียมพบ

เข้าไปใน Blog ของคุณภีม ภคเมธาวี นั่นแหละถึงได้รู้ว่า Blog ของอ.เทียมพบ อยู่ที่นี่ เขียนมาแลกเปลี่ยนกันบ่อย ๆ นะครับจะคอยติดตามอ่าน

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ.เทียมพบ

จริงอย่างที่อ.ว่า น.ศ.ไม่ค่อยสนใจเรียนสาขาเกษตรศาสตร์
เพราะมันไม่ทำเงินหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ ผมพบว่าหากไม่มีการอุดหนุนทางการค้า เกษตรกรไทยจะมีฐานะดีกว่านี้
ตัวอย่างการทำนา สหรัฐเป็นประเทศส่งออกข้าวด้วยต้นทุนที่สูงมากด้วยเทคโนโลยีการปฏิวัติเขียว ที่เป็นไปได้เพราะการอุดหนุนภาคการผลิต ก่อนหน้านั้นชาวนาก็ถูกเก็บภาษีสูง(ฟรีเมี่ยมข้าว) เลยเป็นกระดูกสันหลังที่ผุกร่อนของชาติ
ตอนนี้เหลียวดูรอบตัวราคาพืชผักผลไม้ตกต่ำทั้งนั้น เหลือเพียงยางพาราและปาล์มน้ำมันเท่านั้นที่มีแนวโน้มราคาดีด้วยปัญหาพลังงาน
อ.มีแนวคิด รูปแบบดี ๆเขียนเล่าเลยครับ