Organization business

บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจินเนียริ่ง จำกัด

บริษัทที่ผมทำงานอยู่ชื่อ บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจินเนียริ่ง จำกัด เป็น บริษัทหนึ่ง ในกลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมบริการทำ หน้าที่ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและบริการบำรุงรักษา เครื่องจักรให้แก่ โรงงานต่างๆ ในกลุ่มบริษัทศรีตรัง  ปัจจุบันมีพนักงาน ทั้งสิ้น 233 คน โดยเป็นวิศวกร 23 คน บริษัทดำเนินกิจการทางด้านการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนปรบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจินเนียริ่ง จำกัดประกอบการผลิต (Assembly Line) ตามแบบวิศวกรรม รวมถึงการบริการด้านการซ่อมบำรุง และบำรุงรักษา เครื่องจักร ทั้งทางด้านเครื่องกล และไฟฟ้า การให้บริการด้านการสอบเทียบ เครื่องมือวัด อุตสาหกรรม (Calibration) และการบริการระบบสารสนเทศ
บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจินเนียริ่ง จำกัดได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากสถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ. หรือ MASCI) ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มาตรฐาน OHSAS 18001 จาก TV Rheinland และได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.)


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน customerserviceความเห็น (1)

IP: xxx.195.105.35
เขียนเมื่อ 

บริษัททำอะไรที่เกี่ยวข้องกับ KM คะ